top of page

NASZE PROGRAMY EDUKACYJNE

Program nauczania wybierany jest i adaptowany z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Pragniemy by dzieci uczęszczające do Naszego przedszkola rozwijały się prawidłowo, rozwijały swoje talenty i zainteresowania.

Poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi prowadzimy zajęcia dodatkowe i cykliczne, do których należą:

Drewniane litery alfabetu
Paleta
Rakieta tenisowa i piłka

Zajęcia cykliczne

 

Codzienna zabawa z językiem angielskim;

Hiszpański;

Angielski z native speakerem;
Rytmika;
Glottodydaktyka;
Zajęcia sportowe;

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci

Zajęcia plastyczne;

Zajęcia kulinarne ;

Zajęcia teatralne;

Zajęcia wielokulturowe i historyczne;

Zajęcia ekologiczno- przyrodnicze;

Zajęcia dodatkowo płatne

Akrobatyka -Fachowi Sportowcy

Multisport- Fachowi Sportowcy

Karate- Gorilla

Taniec-Classic Dance Sport

Szachy- Power Chess

Multisensoryczna sala
doświadczania świata

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych dzieci, zarówno tych, które potrzebują specjalnego wsparcia, jak i całej reszcie, która funkcjonuje w zapędzonym świecie- staramy się tworzyć miejsce, które będzie dla nich wszystkich przyjazne, będą otoczone troską i przyjazną atmosferą.

Jedną z wprowadzanych przez nas innowacji jest oddanie w ręcę naszych cudownych przedszkolaków nowego, multisensorycznego pokoju doświadczania świata, która umożliwi nam wpływanie na wszystkie zmysły dzieci w myśl terapii Snoezelen.

„Snoezelen to sposób aby w kontrolowanych i przemyślanych warunkach dostarczać stymulacji tam gdzie jest ona wymagana oraz wygaszać bodźce zgodnie z potrzebami.

Sala jest dedykowana dzieciom oraz dorosłym a dzięki jej szerokiemu spektrum działania pozwala na pracę z osobami tak neurotypowymi jak i w spektrum autyzmu, przejawiającymi cechy ADHD lub posiadającymi niepełnosprawność ruchowa czy intelektualną.

Specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Cele i zadania terapii pedagogicznej nastawione są na wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.”

Kształcenie specjalne

W Blue Bell realizujemy zajęcia rewalidacyjne oraz terapeutyczne zawarte w opiniach oraz orzeczeniach z poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Układanie Blocks

Zajęcia rewalidacyjne:

Zajęcia z neurologopeda;

Zajęcia z psychologiem;

Terapia Integracji Sensorycznej;

Trening Umiejętności Społecznych;

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;

WWR

bottom of page